piątek, 27 listopada 2020

Zbiórka 27 listopada 2020 - online!

Czuwaj!

Już w najbliższą sobotę odbędzie się kolejna zbiórka online! Odbędzie się w godzinach od 10:30 do około 12:30. Przyda się:

- mundur

- kronika, piórnik;

- Mowglik;

- chętny Wilczek, który po zbiórce krótko opisze to, co się działo na zbiórce i mi wyśle :) 

W trakcie zbiórki przewidziana jest krótka przerwa.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a14839b2e54d94d0a97c9629bd27a5239%40thread.tacv2/1605266686748?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0c4e660-c09e-44f1-81c1-7bd6c71472a2%22%2c%22Oid%22%3a%223863ae98-a228-452e-ba25-90250131d107%22%7d


Do zobaczenia,

Akela i Ikki 


1 komentarz: